Slide 1 POSJETITE SVJETSKI
JEDINSTVEN GEOLOŠKI
SPOMENIK PRIRODE
SJAJNA PRIČA
NA SVAKOJ
RAZINI
Slide 1 POSJETITE SVJETSKI
JEDINSTVEN GEOLOŠKI
SPOMENIK PRIRODE
SJAJNA PRIČA
NA SVAKOJ
RAZINI

Jedan od najzanimljivijih kamenoloma svijeta

Kamenolom Fantazija je prirodni fenomen, geološki spomenik prirode od 1987. godine i jedan od najinteresantnijih kamenoloma svijeta. Predstavlja jedinstveni lokalitet u globalnim razmjerima jer se na jednom mjestu može promatrati taloženje različitih tipova karbonatnih stijena s očuvanim detaljima teksture, strukture, dijagenetskih i genetskih karakteristika. Iz tih pokazatelja se može iščitati djelovanje modrozelenih i ostalih algi, plime i oseke, oscilacije morske razine i brojni drugi procesi stvaranja geografije okoliša kakvu danas poznajemo.

0 000 000 godina

stvaranja stijena

0 m

dubina kaverne u kamenolomu

0 vrsta

dinosaura pronađeno u Istri

O kamenolomu

banner_kamenolom_2

Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo

Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo dio je zaštićenog područja ekološke mreže Natura 2000, ukupne površine 4.05 ha, a njime upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istraske županije „Natura Histrica“.

Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo je smješten, na udaljenosti od 1,5 km od centra Rovinja. Predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije karbonatnih stijena te je jedan od najvažnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta. Proglašen je geološkim spomenikom prirode 1987. godine.

U kamenolomu su vidljivi slojevi genetski različitih tipova dolomita s očuvanim detaljima teksture, strukture dijagenetskih i genetskih karakteristika, koji ukazuju na procese i djelovanje modrozelenih algi, okamenjivanja šupljinica nastalih truljenjem algi, oscilacija morske razine, izmjenu plime i oseke, uzastopna vlaženja taloga morskom vodom i njegova isušivanja.

Stijene iz ovog kamenoloma služe za znanstveno objašnjenje postanka sličnih stijena u svijetu, koje sadrže samo neke, a ne kao Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo, sve dokaze i pokazatelje takvog tipa postanka zbog čega je geološki spomenik prirode Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo etalon ili standard za sva ostala nalaziša stijena takvog tipa postanka u svijetu.

O projektu

Opći cilj projekta

Projektom je, dosad neiskorištavana prirodna baština, stavljena u funkciju s ciljem generiranja novih turističkih sadržaja i doživljaja.

Lokalitet, odnosno zaštićeno područje ekološke mreže Natura 2000 Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo, projektom postaje prepoznatljiv za turiste, posjetitelje te učenike i studente.

Kamenolom Fantazija – Cava di Monfiorenzo je zaštićena kao geološki spomenik prirode još 1987. godine. Međutim, iako lokalitet predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije karbonata, a jedan je od najvažnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta, lokacija do provedbe projekta nije bila primjereno uređena ni valorizirana. Provedbom projektnih aktivnosti uspostavljen je okvir za održivo upravljanje bioraznolikošću ovog područja.

Monografija

Ova je je monografija rad skupa stručnjaka koji su sve najvažnije dosadašnje spoznaje o geološkom spomeniku prirode, kamenolomu Fantazija – cava di Monfiorenzo, sintetizirali na jednome mjestu. Cilj je monografije, uz što jednostavniji rječnik popraćen najznačajnijim fotografijama, pružiti budućem čitatelju što bolju predodžbu o znanstvenoj vrijednosti stijena svjetsko poznatog kamenoloma Fantazija – cava di Monfiorenzo.

Adresa

Radno vrijeme

Monfiorenzo br. 5
52210 ROVINJ (ROVIGNO)
Hrvatska / Croatia

Utorak - Nedjelja
Ponedjeljak

11:00 - 20:00
Zatvoreno

Za stručno vodstvo grupa, potrebno se telefonski najaviti.

Kamenolom Fantazija - posjetite svjetski jedinstven geološki spomenik prirode